Günümüz çevre sorunlarının farkında olarak çevre mevzuatları doğrultusunda hizmet verdiğimiz çevresel ölçüm-analiz ve danışmanlık hizmetlerimizi tarafsızlık, gizlilik, dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak müşteri taleplerini memnuniyete çeviren bir anlayışla gerçekleştirmektir.
• TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde , uzman personeli ile ulusal/uluslararası standartlar , metotlar veya özel şartlarla belirtilen deney metotlarını kullanarak hızlı,verimli ve kaliteli hizmet vermektir.
• Profesyonel çalışma ilkeleri çerçevesinde çalışarak, çevre sorumluluğu bilinciyle müşteri odaklı bir deney laboratuvarı olmaktır.
• Deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmak, ulusal /uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle deney kalitesinin teminini etkin kılmayı amaçlamaktır.
• Yönetim sisteminin sürekli gelişim ve etkinliğini oluşturmak ve kalitede sürekliliği sağlamaktır.
• Tüm personelimiz için sağlıklı , güvenli bir iş ortamı yaratmak ve teknik, yönetsel ve davranışsal yeteneklerini geliştirmektir.