Uludaz Çevre Ölçüm Analiz Laboratuvar Müşavirlik Müh. Dan. San. ve Tic.Ltd.Şti. çalışmalarını ve deney ve ölçüm sonuçlarının kalitesini güvenceye almak için kalite politikasını belirlemiştir.
Uludaz Çevre Ölçüm Analiz Laboratuvar Müşavirlik Müh. Dan. San. ve Tic.Ltd.Şti., ulusal ve uluslararası standartlarda sürekli gelişme gösteren tarafsız, bilimsel ve ülke şartlarına hitap eden kalite politikasını benimsemiş ve taahhüt altına almıştır.
Günümüz çevre sorunlarının farkında olarak çevre mevzuatları doğrultusunda hizmet verdiğimiz çevresel ölçüm-analiz hizmetlerimizi tarafsızlık, gizlilik, dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak müşteri taleplerini memnuniyete çeviren bir anlayışla gerçekleştirmektir.
Profesyonel çalışma ilkeleri çerçevesinde çalışarak, çevre sorumluluğu bilinciyle müşteri odaklı bir deney laboratuvarı olmaktır.
Deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmak, ulusal /uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle deney kalitesinin teminini etkin kılmayı amaçlamaktır.
Yönetim sisteminin sürekli gelişim ve etkinliğini oluşturmak ve kalitede sürekliliği sağlamaktır.
Tüm personelimiz için sağlıklı , güvenli bir iş ortamı yaratmak ve teknik, yönetsel ve davranışsal yeteneklerini geliştirmektir.
Laboratuvar personeli kalite dokümantasyonunu ,deney ve analiz çalışmalarında politika ve prosedürleri uygular. Laboratuar yönetimi bu noktada personelin gelişimini sürekli eğitimler ile destekler ve laboratuar personelinin gelişimi, işi sevmesi ve kendisini sürekli geliştirmesi sağlanır.
Yeterliliğini, tarafsızlığını ve çalışmaları ile ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı taahhüt eder.
TS EN ISO/IEC 17025:2017 ”Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardı uyarınca uzman personeli ile ulusal/uluslararası standartlar , metotlar veya özel şartlarla belirtilen deney metotlarını kullanarak hızlı,verimli ve kaliteli deney ve ölçüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamayı ve yönetimin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.
Bu politikayı üst yönetim olarak, tüm birimlere duyurmak, benimsetmek, uygulatmak ve sürdürmek Uludaz Çevre Ölçüm Analiz Laboratuvar Müşavirlik Müh. Dan. San. ve Tic.Ltd.Şti. olarak ana politikamızdır.