Firmamızın 2018 yılında kurulmasından sonra faaliyete geçen ilk bölümü atık su laboratuvarıdır. Bu laboratuvarda, analitik ve enstrümental yöntemler ile endüstriyel atık sularda kirliliği belirlemek üzere uygulanmakta olan atık su analizlerinin büyük bir bölümü yapılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUATLAR

 

25687 Sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,

26048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği,

26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (Ek-1 ve Ek-2 analizleri),

27271 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği,

26047 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği,

27527 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik usuller tebliği,

27372 Sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metotları Tebliği,

gereğince yapılan analiz / ölçüm metotları aşağıda Hizmet Kapsamı Tablosunda verilmiştir.